Kwalifikacja Z20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

czerwiec 2013

Rozwiąż test ponownie.