Kwalifikacja Z20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.