Kwalifikacja Z20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.