Kwalifikacja Z20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.