Kwalifikacja Z20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.