Kwalifikacja Z20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.