Kwalifikacja Z20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.