Kwalifikacja Z20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.