Kwalifikacja Z20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.