Kwalifikacja Z22 Wykonywanie działań ratowniczych

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.