Kwalifikacja Z4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Opiekun medyczny  (532102)

Pytania teoretyczne z Informatora
Zadanie praktyczne z Informatora

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014
Rozpocznij egzamin – styczeń 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2013
Rozpocznij egzamin – październik 2013

Zadanie praktyczne ze strony CKE