Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Zadania z informatora – RL.3