Kwalifikacja EE.8 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Kwalifikacja INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:
Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Kwalifikacja E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami