Kwalifikacja Z16 Świadczenie usług w zakresie dietetyki

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Dietetyk (322001)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014