Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
Górnik eksploatacji otworowej
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Operator maszyn i urządzeń hutniczych
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Asystent fryzjera
Dekarz
Garbarz skór
Jeździec
Kamieniarz
Kominiarz
Kuśnierz
Mechanik motocyklowy
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
Modelarz odlewniczy
Monter budownictwa wodnego
Monter nawierzchni kolejowej
Monter stolarki budowlanej
Monter systemów rurociągowych
Obuwnik
Operator maszyn leśnych
Operator urzadzeń przemysłu ceramicznego
Pracownik pomocniczy krawca
Pracownik pomocniczy mechanika
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Pracownik pomocniczy stolarza
Pracownik pomocniczy ślusarza
Przetwórca ryb
Podolog
Rybak śródlądowy
Stroiciel fortepianów i pianin
Szkutnik
Technik automatyk
Technik budownictwa wodnego
Technik budowy fortepianów i pianin
Technik budowy jednostek pływających
Technik ceramik
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
Technik garbarz
Technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności
Technik obuwnik
Technik rybactwa śródlądowego
Technik rybołówstwa morskiego
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
Technik technologii wyrobów skórzanych
Technik urządzeń dźwigowych
Technik włókiennik
Zdun
Zegarmistrz